Istoria

Competența și angajamentul laboratorului

 Logo CD

ANGAJAMENTUL MANAGAMENTULUI

de la cel mai înalt  nivel

Cod

AM 4.2-3

Ediţia 3

Laboratorul de încercări „Călăraşi Divin” S.R.L.

Data: 12.01.16

Pag.1/1

Managementului de la cel mai înalt nivel în persoana directorului „CĂLĂRAŞI DIVIN” S.R.L. d-nul Vitalii BOJIC prezintă şi semnează prezentul angajament precum că:


1. Structura LÎ este stabilită astfel ca să fie excluse potenţialele conflicte de interese din intertacţiunea cu activitatea departamentelor producţie, marketing comercial/financiar, care ar putea să influenţeze negativ conformitatea laboratorului cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.

2. În scopul asigurării dezvoltării, implementării şi menţinerii SM precum şi îmbunătăţirii continuu a acestuia se vor aloca resursele materiale, financiare şi umane necesare realizării sarcinilor laboratorului.

3. Managementului laboratorului i se delegă autoritatea şi resursele necesare pentru buna funcţionare a laboratorului de încercări şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management.

4. Managementul laboratorului şi personalul lui nu sunt supuşi nici unei presiuni interne sau externe, de natură comercială, financiară, administrativă sau de altă natură, care le-ar putea influenţa calitatea activităţii lor şi obiectivitatea rezultatelor încercărilor.

5. Managementul laboratorului comunică în permanenţă personalului LÎ importanţa îndeplinirii atât a cerinţelor clientului cît şi a celor statutare şi de reglementare.

6. Personalul laboratorului nu va fi implicat în activităţi care ar diminua încrederea în competenţa, imparţialitatea, raţionamentul sau integritatea lor profesională, acest lucru fiind asigurat prin fişele de post, care determină cu claritate obligaţiunile de funcţie, drepturile şi responsabilităţile fiecărui specialist.

7. Conştientizarea personalului laboratorului privind relevanţa şi importanţa activităţilor lor se asigură prin instruirile curente în domeniul SM şi familiarizarea cu cerinţele şi modalităţile atingerii obiectivelor SM.

8. Comunicările în cadrul laboratorului privind eficacitatea SM se efectuează prin afişarea declaraţiei de politică a calităţii în locuri accesibile pentru personal şi în procesul discutării rezultatelor auditelor interne, analizei efectuate de conducere şi controlul activităţilor de încercare neconforme.

9. Acest angajament va fi prezentat vizibil şi continuu confirmat prin sprijinirea activităţilor şi furnizarea resurselor suplimentare necesare implementării politicii referitoare la calitate.

Directorul fabricii   „CĂLĂRAŞI DIVIN” S.R.L.                                                                        V. BOJIC

Declaratia-De-Politica